Zdravka BUŠIĆ : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Hrvatska demokratska zajednica (Хърватия)

членове 

  • 02-07-2013 / 30-06-2014 : Комисия по конституционни въпроси
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Индия

Заместник 

  • 16-09-2013 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Арабския полуостров

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси