Marino BALDINI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Socijaldemokratska partija Hrvatske (Хърватия)

членове 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

  • 06-09-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово
  • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Комисия по конституционни въпроси
  • 16-09-2013 / 30-06-2014 : Комисия по петиции

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Декларации 

Декларация за финансови интереси