Sandra PETROVIĆ JAKOVINA : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Socijaldemokratska partija Hrvatske (Хърватия)

членове 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Комисия по конституционни въпроси
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Южна Африка

Заместник 

  • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси