Heinke SALISCH : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-07-1994 / 01-02-1996 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 19-07-1994 / 01-02-1996 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

  • 21-07-1994 / 01-02-1996 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
  • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Япония
  • 12-07-1995 / 01-02-1996 : Делегация за връзки с Япония

Заместник 

  • 21-07-1994 / 01-02-1996 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите