Ursula SCHLEICHER : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

Председател 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Делегации в комитетите за парламентарно сътрудничество за връзки с Армения, Азербайджан и Грузия
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия

Заместник-председател 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по конституционни въпроси
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по конституционни въпроси

членове 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Съвет на председателите на делегации
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Комисия по конституционни въпроси
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Съвет на председателите на делегации

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the proposal for a Council regulation on the statute and financing of European political parties - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0167/2001 -  
-
AFCO 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128