Jean-Claude PASTY : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Група на Европейския демократичен алианс - Председател
 • 05-07-1995 / 19-07-1999 : Група на Съюза за Европа - Председател

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Rassemblement pour la République (Франция)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетен контрол
 • 29-09-1994 / 16-11-1995 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 28-11-1995 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по бюджетите
 • 21-02-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 22-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика