Alain POMPIDOU : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Група на Европейския демократичен алианс - Заместник-председател
 • 05-07-1995 / 09-12-1996 : Група на Съюза за Европа - Заместник-председател
 • 10-12-1996 / 19-07-1999 : Група на Съюза за Европа - Заместник-председател

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Rassemblement pour la République (Франция)

Председател 

 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Япония
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Япония
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Япония

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 16-01-1997 / 29-01-1997 : Делегация за връзки с Япония
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-11-1995 : Подкомисия по парични въпроси
 • 21-07-1994 / 13-03-1996 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 14-03-1996 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетен контрол
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика