Jean-Pierre RAFFARIN : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 27-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 28-07-1994 / 18-05-1995 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 18-05-1995 : Union pour la démocratie française - Parti républicain (Франция)

Квестор 

 • 20-07-1994 / 18-05-1995 : Европейски парламент
 • 20-07-1994 / 18-05-1995 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 20-07-1994 / 18-05-1995 : Квестори
 • 21-07-1994 / 18-05-1995 : Комисия по бюджетите
 • 17-11-1994 / 12-02-1995 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 13-02-1995 / 18-05-1995 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка

Заместник 

 • 21-07-1994 / 18-05-1995 : Комисия по регионална политика
 • 12-09-1994 / 18-05-1995 : Подкомисия по правата на човека