Bernard ANTONY : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 12-05-1991 : Техническа група на европейската десница - Член
 • 13-05-1991 / 18-07-1994 : Техническа група на европейската десница - Член на бюрото

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Front national (Франция)

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по регионална политика, регионално планиране и връзки с регионални и местни власти
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по правата на човека
 • 31-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Полша
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Полша
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша

Заместник 

 • 12-09-1989 / 14-01-1992 : Комисия по политически въпроси
 • 12-09-1989 / 14-01-1992 : Комисия по петициите
 • 16-04-1991 / 14-01-1992 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 15-01-1992 / 31-01-1992 : Делегация за връзки с Полша
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Япония
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Япония
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Япония