Jean-Paul BENOIT : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Асоцииран
  • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Асоцииран

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 31-12-1989 : Parti socialiste (Франция)
  • 01-01-1990 / 18-07-1994 : Association des Démocrates (Франция)

членове 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по външноикономически отношения
  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външноикономически отношения
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати