Jean-François HORY : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Европейския радикален алианс - Член на бюрото

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 11-03-1996 : Energie Radicale (Франция)
 • 12-03-1996 / 19-07-1999 : Parti radical (Франция)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
 • 14-09-1998 / 19-07-1999 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа

Заместник 

 • 21-07-1994 / 14-09-1995 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 14-09-1995 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите