Franz SCHÖNHUBER : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 10-12-1990 : Техническа група на европейската десница - Заместник-председател
  • 11-12-1990 / 18-07-1994 : Независими

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Die Republikaner (Германия)

членове 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по политически въпроси
  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със Съюза на съветските социалистически републики
  • 15-01-1992 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Австрия
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Австрия