Robert Ernest KRIEPS : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 01-08-1990 : Група на социалистите - Заместник-председател

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 01-08-1990 : Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (Люксембург)

Заместник-председател 

  • 26-07-1989 / 01-08-1990 : Комисия по младежта, културата, образованието, медиите и спорта
  • 26-07-1989 / 01-08-1990 : Делегация за връзки с Швейцария

Заместник 

  • 26-07-1989 / 01-08-1990 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите