Giovanni BARBAGALLO : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 11-03-2014 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 11-03-2014 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Италия)

членове 

  • 13-03-2014 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие
  • 13-03-2014 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Машрек

Заместник 

  • 13-03-2014 / 30-06-2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси