Annette KOEWIUS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 12-03-2014 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 12-03-2014 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

членове 

  • 13-03-2014 / 30-06-2014 : Комисия по правни въпроси
  • 13-03-2014 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Япония

Заместник 

  • 13-03-2014 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 13-03-2014 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС

all-activities 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси