Franz Ludwig, Schenk STAUFFENBERG : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 30-11-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 30-11-1992 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

Председател 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
  • 15-01-1992 / 30-11-1992 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите

членове 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 15-01-1992 / 30-11-1992 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)

Заместник 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по институционални въпроси
  • 15-01-1992 / 30-11-1992 : Комисия по институционални въпроси
  • 15-01-1992 / 30-11-1992 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 25-02-1992 / 30-11-1992 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния