Maartje J.A. van PUTTEN : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Partij van de Arbeid (Нидерландия)

членове 

  • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
  • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
  • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 02-10-1997 / 19-07-1999 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник 

  • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по развитие и сътрудничество