Birgit BJØRNVIG : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Група Дъга в Европейския парламент - Председател

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 31-12-1992 : Folkebevægelsen mod EF (Дания)
 • 01-01-1993 / 18-07-1994 : Juni-Bevægelsen (Дания)

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по правата на жените
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕИО-Турция
 • 15-01-1992 / 26-10-1992 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по правата на жените
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 26-10-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Полша
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Полша
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша