Guadalupe RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Centro Democràtico y Social (Испания)

Заместник-председател 

 • 04-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка

членове 

 • 26-07-1989 / 18-11-1990 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по правата на жените
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 19-11-1990 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 15-01-1992 / 03-02-1992 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите