Neoklis SYLIKIOTIS : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 11-01-2017 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Заместник-председател
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Заместник-председател

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Кипър)

Председател 

 • 30-01-2017 / 09-03-2017 : Делегация за връзки с Палестина
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Палестина

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 14-07-2014 / 29-01-2017 : Делегация за връзки с Палестина
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 30-01-2017 / 01-07-2019 : Съвет на председателите на делегации

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза  
- EMPL_AD(2018)623789 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно инвестиции за работни места и икономически растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз  
- ITRE_AD(2015)546676 -  
-
ITRE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС  
- EMPL_AD(2018)623700 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година  
- ITRE_AD(2018)623785 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел  
- EMPL_AD(2018)620979 -  
-
EMPL 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Кратки запитвания 
Кратките запитвания с искане за писмен отговор, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 130а, приложение III

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Управление на енергийния съюз (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde) EL  
 

Οι στόχοι που τίθενται στην έκθεση και οι προτάσεις που προωθούνται δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη που υπάρχει για δραστικά μέτρα ώστε να προστατευτεί πραγματικά το περιβάλλον και να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά οι κλιματικές αλλαγές.
Παρόλο που το τελικό κείμενο είναι ελαφρώς βελτιωμένο σε σχέση με την αρχική πρόταση που κατέθεσε η Κομισιόν, στα κύρια θέματα που τίθενται υπάρχει, ωστόσο, σημαντική υποχώρηση από το φιλόδοξο κείμενο που είχε αρχικά υιοθετήσει το Ευρωκοινοβούλιο. Για παράδειγμα, τίθεται στόχος για αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 32% μέχρι το 2030, ενώ η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ζητούσε 35%. Επίσης, απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώστε να καταπολεμηθεί η ενεργειακή φτώχεια και να στηριχτούν έμπρακτα οι ευάλωτες ομάδες.
Ο πλανήτης μας, μέσω των ακραίων καιρικών φαινομένων, μας στέλνει σήμα κινδύνου και γι’ αυτό πρέπει να δράσουμε άμεσα και αποφασιστικά, θέτοντας τις ανάγκες των ανθρώπων πάνω από τα συμφέροντα των πολυεθνικών που καταχρώνται καθημερινά τους φυσικούς πόρους καταστρέφοντας το περιβάλλον. Δεν αρκεί να θέτουμε δεσμευτικούς στόχους εάν δεν τεθούν και φιλόδοξοι εθνικοί δεσμευτικοί στόχοι, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους, ώστε να στηρίξουμε την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον αγώνα μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό τηρήσαμε αποχή.

Положението в Унгария (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) EL  
 

Η κυβέρνηση Όρμπαν, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αποτελεί τρανή απόδειξη για το τι σημαίνει στην πράξη νεοφιλελευθερισμός, αντεργατική πολιτική και κοινωνική αναλγησία απέναντι στους ευάλωτους, ακόμα και στους αστέγους. Η οικονομική της πολιτική εξυπηρετεί πλήρως την ελίτ και στρέφεται εις βάρος του ουγγρικού λαού. Απαγόρευση των απεργιών· διαφθορά· αυταρχισμός και υπερσυγκέντρωση εξουσιών· ρατσισμός και ξενοφοβία· όλα αυτά, μαζί με τον αντικομμουνισμό της ουγγρικής Κυβέρνησης, συνθέτουν την πραγματικότητα που εξοντώνει τον ουγγρικό λαό. Η πολιτική Όρμπαν όχι μόνο δεν συνιστά «αντισυστημική εναλλακτική» στα αδιέξοδα που συσσωρεύει η κυρίαρχη πολιτική στην ΕΕ, αλλά αποτελεί μια από τις πιο αντιλαϊκές, αντιδραστικές και οπισθοδρομικές εκδοχές αυτού του συστήματος και αυτών των πολιτικών. Για τους λόγους αυτούς υπερψηφίσαμε την πρόταση για την ενεργοποίηση του Άρθρου 7, στέλνοντας σαφές και ηχηρό μήνυμα στην ουγγρική κυβέρνηση αλλά και στους υπόλοιπους ακροδεξιούς ομοϊδεάτες της σε όλη την Ευρώπη πως οι πολιτικές τους δεν θα γίνουν ανεχτές. Κρίσιμο ζήτημα παραμένει το γεγονός πως οι ευαισθησίες της ΕΕ σε τέτοια θέματα είναι επιλεκτικές. Ωστόσο η Αριστερά, μακριά από λογικές δύο μέτρων και δύο σταθμών, θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια στην ιδεολογία, τα συμφέροντα και τις πολιτικές που πρεσβεύει ο «κάθε Όρμπαν» στην Ευρώπη, με όποιο περιτύλιγμα κι αν αυτές προωθούνται.

Напредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (B8-0184/2018) EL  
 

Υπερψήφισα, όχι επειδή το ψήφισμα είναι ολοκληρωμένο αλλά επειδή πρέπει να σταλεί ισχυρό μήνυμα ενάντια στις φωνές της ακροδεξιάς, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, προεξάρχοντος του Προέδρου των ΗΠΑ ο οποίος απέσυρε τη χώρα του από τις διαπραγματεύσεις για τα Σύμφωνα για τη Μετανάστευση αλλά και των ομοϊδεατών του σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Ο ρατσισμός δεν μπορεί ποτέ να είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι το βασικό μήνυμα που στέλνει αυτό το ψήφισμα για την ανάγκη μιας μεταναστευτικής πολιτικής που να έχει στο επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, για να μπορεί η ΕΕ να συμβάλει σε μια πραγματικά ανθρωποκεντρική παγκόσμια πολιτική μετανάστευσης, θα πρέπει πρώτα η ίδια να εγκαταλείψει την σημερινή αντιμεταναστευτική πολιτική της, τη στρατηγική της «Ευρώπης-Φρούριο», την καταστολή των προσφυγικών ροών με στρατιωτικές επιχειρήσεις και θαλάσσιες περιπολίες, τις συμφωνίες με αυταρχικά γειτονικά κράτη για να καθίστανται οι συνοριοφύλακες της Ευρώπης κέρβεροι. Δυστυχώς αυτά δεν αναφέρονται στο ψήφισμα. Τασσόμαστε ενάντια στους πολέμους, τις επεμβάσεις και τις νεοαποικιοκρατικές οικονομικές πολιτικές των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ που δυστυχώς στηρίζει η ΕΕ. Είναι αυτές οι πολιτικές που δημιουργούν τους πρόσφυγες και εξαθλιωμένους φτωχούς που αναγκάζονται να ξεριζωθούν για να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно Леонард Пелтие  
- P8_DCL(2016)0113 - Отпаднала  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 29 - 25-01-2017
Писмена декларация относно „рибната война“ и безопасността на рибарите  
- P8_DCL(2016)0092 - Отпаднала  
Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Neoklis SYLIKIOTIS , Nicola CAPUTO , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Takis HADJIGEORGIOU , Theodoros ZAGORAKIS , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 38 - 13-12-2016
Писмена декларация относно регулиране на пазара на мляко и млечни продукти  
- P8_DCL(2016)0066 - Отпаднала  
Miguel VIEGAS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , João FERREIRA , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Marc TARABELLA , Fabio DE MASI , João PIMENTA LOPES , Neoklis SYLIKIOTIS , Takis HADJIGEORGIOU  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 77 - 13-12-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси