Demetris PAPADAKIS : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по петиции 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Обратна връзка