Yana TOOM : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по петиции 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Ирак 

Последни дейности 

Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г. (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EN  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка