Andrea BOCSKOR : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по култура и образование 

Член 

Делегация за връзки с Беларус 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 

Последни дейности 

Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) HU  
 
Писмени обяснения на вот 
Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (A9-0054/2019 - David McAllister) HU  
 
Писмени обяснения на вот 
Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) HU  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка