Henna VIRKKUNEN : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 

Последни дейности 

Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) FI  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка