• Maria João   RODRIGUES  

Maria João RODRIGUES : Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2014 г.  
- ECON_AD(2015)567658 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския съюз и на Съвета относно Европейския фонд за стратегически инвестиции и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013  
- EMPL_AD(2015)549263 -  
-
EMPL