Tiziana BEGHIN : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 

Обратна връзка