Bernhard SÄLZER : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-01-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото
 • 21-01-1992 / 13-05-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Заместник-председател
 • 14-05-1992 / 18-12-1993 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Заместник-председател

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-12-1993 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Япония
 • 05-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Япония
 • 11-02-1993 / 18-12-1993 : Делегация за връзки с Япония

Заместник-председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии

членове 

 • 15-01-1992 / 04-02-1992 : Делегация за връзки с Япония
 • 15-01-1992 / 18-12-1993 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии

Заместник 

 • 26-07-1989 / 15-03-1990 : Комисия по правата на жените
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по политически въпроси
 • 10-05-1990 / 12-06-1990 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 15-01-1992 / 18-12-1993 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 15-01-1992 / 18-12-1993 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 25-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Малта
 • 11-02-1993 / 18-12-1993 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Малта