Isabella ADINOLFI : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : Независими членове

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : Movimento 5 Stelle (Италия)

членове 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по култура и образование
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Япония
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Обратна връзка