Jannis SAKELLARIOU : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и групата Контадора
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и групата Контадора
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и групата Контадора
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и групата Контадора

Заместник 

 • 26-07-1984 / 11-09-1984 : Комисия по транспорт
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 12-09-1984 / 20-01-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по петициите
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по социални въпроси и заетост