Jannis SAKELLARIOU : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

 • 26-07-1989 / 08-07-1990 : Комисия по петициите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по политически въпроси
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по правата на човека
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по институционални въпроси
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по институционални въпроси