Marcel de GRAAFF : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Независими членове
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Група „Европа на нациите и свободите“ - Член
 • 16-06-2015 / 01-07-2019 : Група „Европа на нациите и свободите“ - Съпредседател

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partij voor de Vrijheid (Нидерландия)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Израел
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 16-06-2015 / 01-07-2019 : Председателски съвет
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи

Заместник 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Комисия по международна търговия
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Комисия по международна търговия
 • 27-07-2015 / 30-09-2015 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 01-10-2015 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по международна търговия

Основни парламентарни дейности 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Декларации 

Декларация за финансови интереси