(Hans) Johannes Wilhelm PETERS : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член на бюрото
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член на бюрото

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Заместник-председател 

 • 25-07-1989 / 13-01-1992 : Европейски парламент
 • 25-07-1989 / 13-01-1992 : Бюро на Европейския парламент
 • 14-01-1992 / 18-07-1994 : Европейски парламент
 • 14-01-1992 / 18-07-1994 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕИО-Турция
 • 15-01-1992 / 10-02-1992 : Делегация за връзки с Чехословакия
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 11-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Полша
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Полша
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша