Fritz PIRKL : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-01-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото
 • 21-01-1992 / 19-08-1993 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 19-08-1993 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

Заместник-председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Австрия
 • 05-02-1992 / 19-08-1993 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Австрия

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по политически въпроси
 • 27-07-1989 / 15-09-1989 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 15-01-1992 / 04-02-1992 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Австрия
 • 15-01-1992 / 19-08-1993 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 28-05-1993 / 19-08-1993 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската икономическа общност (АКТБ-ЕИО)

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по бюджетен контрол
 • 15-01-1992 / 19-08-1993 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 28-01-1992 / 19-08-1993 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване