Dieter ROGALLA : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Заместник-председател 

 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Канада
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Канада
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Канада
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Канада