• Elmar   BROK  

Elmar BROK : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 8-ми парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно продължаване на подпомагането от страна на Европейския съюз за ликвидиране на полиомиелита  
- P8_DCL(2015)0008 - Гласувани с мнозинство  
Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER  
Дата на внасяне : 09-03-2015
Срок : 09-06-2015
Дата на приемане : 09-06-2015
Списък на подписалите лица : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Брой подписали : 404 - 10-06-2015