Ingo FRIEDRICH : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 31-08-2004 / 14-02-2007 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

Заместник-председател 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Европейски парламент
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Бюро на Европейския парламент

Квестор 

 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Европейски парламент
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Иран
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Квестори
 • 31-01-2007 / 01-02-2009 : Комисия по конституционни въпроси
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Иран
 • 02-02-2009 / 13-07-2009 : Комисия по икономически и парични въпроси

Заместник 

 • 15-09-2004 / 16-11-2004 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 17-11-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.