Egon A. KLEPSCH : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 13-01-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Председател
  • 14-01-1992 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Председател 

  • 14-01-1992 / 18-07-1994 : Европейски парламент
  • 14-01-1992 / 18-07-1994 : Бюро на Европейския парламент

членове 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по политически въпроси