Christian ROVSING : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 29-11-2007 / 07-01-2008 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
  • 08-01-2008 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

  • 29-11-2007 / 13-07-2009 : Det Konservative Folkeparti (Дания)

членове 

  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
  • 16-01-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен

all-activities 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.