Siegbert ALBER : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 06-10-1997 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 06-10-1997 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Русия
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Русия
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 16-01-1997 / 06-10-1997 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 02-10-1997 / 06-10-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по петициите
 • 16-01-1997 / 06-10-1997 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 16-01-1997 / 06-10-1997 : Комисия по петициите
 • 16-01-1997 / 06-10-1997 : Делегация за връзки с Русия