Reinhold L. BOCKLET : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-01-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото
 • 21-01-1992 / 11-02-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 12-02-1992 / 24-06-1993 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 24-06-1993 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

Председател 

 • 15-02-1993 / 24-06-1993 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН и Република Корея (AIPO)
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
 • 15-01-1992 / 24-06-1993 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 18-12-1992 / 15-02-1993 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 11-02-1993 / 24-06-1993 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея

Заместник 

 • 26-07-1989 / 18-02-1991 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по външноикономически отношения
 • 18-02-1991 / 14-01-1992 : Комисия по институционални въпроси
 • 15-01-1992 / 24-06-1993 : Комисия по външноикономически отношения
 • 15-01-1992 / 24-06-1993 : Комисия по институционални въпроси
 • 25-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Машрека
 • 11-02-1993 / 24-06-1993 : Делегация за връзки със страните от Машрека