Freddy BLAK : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 18-12-2001 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
 • 19-12-2001 / 19-07-2004 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 08-12-2002 : Socialdemokratiet (Дания)
 • 09-12-2002 / 19-07-2004 : Den frie Socialdemokrat (Дания)

Заместник-председател 

 • 21-07-1999 / 11-12-2001 : Комисия по бюджетен контрол
 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по бюджетен контрол

членове 

 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Литва
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Комисия по бюджетен контрол
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Канада

Заместник 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on discrimination against a minority sport EN  
- P5_DCL(2003)0007 - Отпаднала  
Catherine GUY-QUINT , Colette FLESCH , Freddy BLAK , Brian SIMPSON , Terence WYNN  
Дата на внасяне : 14-04-2003
Срок : 14-07-2003
Брой подписали : 148 - 14-07-2003
Писмена декларация on support for the mid-term review of the common agricultural policy EN  
- P5_DCL(2002)0016 - Отпаднала  
Freddy BLAK  
Дата на внасяне : 02-10-2002
Срок : 02-01-2003
Брой подписали : 15 - 02-01-2003