Jan Willem BERTENS : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 26-07-1994 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член
 • 27-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член на бюрото

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Democraten 66 (Нидерландия)

Председател 

 • 12-09-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 30-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване

членове 

 • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по петициите
 • 30-08-1994 / 12-09-1994 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 24-10-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по правата на човека
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по петициите
 • 02-10-1997 / 19-07-1999 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външноикономически отношения