Jan SONNEVELD : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Christen Democratisch Appèl (Нидерландия)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външноикономически отношения
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по рибно стопанство
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външноикономически отношения
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по рибно стопанство
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб