Herman A. VERBEEK : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Група на Зелените в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 29-04-1994 : Regenboog/Politieke Partij Radikalen (Нидерландия)
 • 30-04-1994 / 18-07-1994 : De Groenen (Нидерландия)

Заместник-председател 

 • 08-12-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по рибно стопанство

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Норвегия
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Полша
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Полша
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Китайската народна република