Markus BUCHHEIT : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Комисия по петиции 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 

Заместник 

Комисия по международна търговия 

Обратна връзка