Marc GALLE : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член на бюрото
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член на бюрото

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Socialistische Partij (Белгия)

Председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 05-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Турция
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Турция
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

членове 

 • 26-07-1989 / 10-06-1991 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по младежта, културата, образованието, медиите и спорта
 • 10-06-1991 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 15-01-1992 / 04-02-1992 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Турция
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите