Anita Jean POLLACK : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Labour Party (Обединено кралство)

Председател 

 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)

Заместник-председател 

 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по правата на жените
 • 16-01-1997 / 29-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външноикономически отношения
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външноикономически отношения
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по правата на жените
 • 24-04-1997 / 19-11-1997 : Временна комисия за мониторинг на действията, предприети в резултат на препоръките във връзка с BSE (спонгиформна енцефалопатия по говедата)