Patricia E. RAWLINGS : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 30-04-1992 : Група на Европейските демократи - Член
 • 01-05-1992 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

 • 11-06-1990 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Чехословакия

членове 

 • 26-07-1989 / 10-06-1990 : Делегация за връзки със страните от Машрека
 • 26-07-1989 / 10-06-1990 : Делегация за връзки с Чехословакия
 • 26-07-1989 / 20-01-1991 : Комисия по правата на жените
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по младежта, културата, образованието, медиите и спорта
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния

Заместник 

 • 26-07-1989 / 20-01-1991 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 21-01-1991 / 14-01-1992 : Комисия по политически въпроси
 • 15-01-1992 / 17-02-1992 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Австрия
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по правата на човека
 • 18-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати