Hilde VAUTMANS : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Япония 

Последни дейности 

Обратна връзка