Imelda Mary READ : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Labour Party (Обединено кралство)

Председател 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Съвет на председателите на делегации
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on endometriosis EN  
- P5_DCL(2004)0030 - Отпаднала  
John BOWIS , Jill EVANS , Imelda Mary READ , Catherine STIHLER , Diana WALLIS  
Дата на внасяне : 19-04-2004
Срок : 06-05-2004
Брой подписали : 73 - 06-05-2004
Писмена декларация on the outsourcing (offshoring) of European jobs to Asia, Africa and South America EN  
- P5_DCL(2004)0005 - Отпаднала  
Claude MORAES , Stephen HUGHES , Imelda Mary READ , Marie-Hélène GILLIG , Alejandro CERCAS  
Дата на внасяне : 04-02-2004
Срок : 04-05-2004
Брой подписали : 71 - 04-05-2004